Film 'Woordenschatonderwijs en effectieve leertijd'

Eén van de meest complexe zaken binnen het woordenschatonderwijs is het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Deze film laat zien hoe kinderen in de software zelf aan kunnen geven of ze een woord al kennen of niet. De bekende woorden worden alleen kort getoetst. Als uit de toetsing blijkt dat het kind het woord inderdaad kent, dan komt het verder niet meer terug. De onbekende worden krijgen daarmee de volle aandacht: uitgebreide uitleg en gerichte oefening.