De presentatie

Het vakgebied begrijpend lezen is sterk in beweging. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen worden momenteel totaal andere eisen aan de begrijpend leesles gesteld, dan pakweg tien jaar terug. Dit heeft grote betekenis voor moderne begrijpend leesmethoden. Begrijpend leesmethoden nieuwe stijl hebben in ieder geval de volgende zeven kenmerken:

1. Evidence based leesstrategieën
2. Flexibel omgaan met verschillen
3. Compact programma
4. Woordenschat op maat
5. Gevarieerde en actuele teksten
6. Veel aandacht voor effectieve instructie

In de onderstaande presentatie worden de kenmerken toegelicht. Tevens wordt getoond hoe deze kenmerken verwerkt kunnen worden in methoden. De voorbeelden komen uit de nieuwe bgrijpend leesmethode Lezen in beeld.